پنج شنبه 06 ارديبهشت 1397
جملات قصار:
امام رضا (علیه السلام) :دانش گنجینه های با ارزشی است و کلیدهای آن پرسش است پس بپرسید خدایتان رحمت کند.                        امام صادق (ع) می فرمایند : سوال کلید گنج دانش است                        امیر المومنین علی (علیه السلام) : هرکس با خردمندان مشورت کند از پرتوی خردها روشنایی می گیرد .                       
  مقالات  


  پیگیری سوالات  

 کد رهگیری:  ورود  
نام کاربری :   
کلمه عبور :   به خاطر بسپار
[عضویت]
  ذکر ایام هفته    چه طولانی شده غیبت!!  

  سخنان نورانی  

زمان انتشار: 15 مهر 1396   13:21:41

زیبایی و زیبا انگاری دینی

زیبایی و زیبا انگاری از منظر دین

 
 
 
زیبایی شناسی یکی از مباحث فلسفی است. زیبایی و زیبا انگاری مرتبط با ابعاد متعالی روح انسان و دارای ملاکهایی است که اغلب مورد شناسایی دقیق قرار نمی گیرند. انسان همیشه تحت تاثیر زیبایی بوده است. انسانها فطرتا با زیبایی و زیبا انگاری چیزی بدان متمایل می شوند و با زشتی و نازیباانگاریش از آن دور می گردند. به همین دلیل است که از زیبایی می توان بعنوان عاملی موثر در گرایش انسانها به دین بهره برد. در مقابل نوعی نازیبا انگاری ها یا نازیبایی ها می تواند موجب انزجار و دوری افراد از دین گردد.
بسم الله الجمیل
زیبایی از منظر دین
مقدمه 
زیبایی شناسی یکی از مباحث فلسفی است. زیبایی و زیبا انگاری مرتبط با ابعاد متعالی روح انسان و دارای ملاکهایی است که اغلب مورد شناسایی دقیق قرار نمی گیرند. انسان همیشه تحت تاثیر زیبایی بوده است. انسانها فطرتا با زیبایی و زیبا انگاری چیزی بدان متمایل می شوند و با زشتی و نازیباانگاریش از آن دور می گردند. به همین دلیل است که از زیبایی می توان بعنوان عاملی موثر در گرایش انسانها به دین بهره برد. در مقابل نوعی نازیبا انگاری ها یا نازیبایی ها می تواند موجب انزجار و دوری افراد از دین گردد.
زیبایی چیست؟
تعریف زیبایی مورد اتفاق اندیشمندان نیست. برخی معتقدند اساسا زیبایی قابل تعریف نیست همچنان که دوست داشتن قابل تعریف نیست و زیباترین حقایق هستی هم از جهت زیبایی شناسی قابل تعریف نیستند. اما برخی آنرا قابل تعریف دانسته و حتی به تعریف آن مبادرت ورزیده اند. افلاطون زیبایی را هماهنگی اجزا با کل تعریف می کند.  این تعریف تعریف قابل تاملی است و تا حد زیادی نشان دهنده راز زیبایی است. 
برخی اندیشمندان زیبایی را نسبی و ذهنی می دانند. بعضی نیز آنرا در ابعادی مطلق می شمارند. نسبی و ذهنی بودن زیبایی به این معناست که زیبایی در خارج وجود ندارد و حس زیبایی تنها به ذهن و روح انسان مرتبط است. اما این سخن درست بنظر نمی رسد بخاطر اینکه عموم انسانها در خصوص زیبایی بعضی امور و اشیا اتفاق نظر دارند و برای آن ملاک های یکسانی در نظر می گیرند. بطور مثال همه انسانها در زییبایی طبیعت اتفاق نظر دارند و خرمی و سرسبزی و نظم شگرف آنرا از دلایل زیبایی اش می شمارند. استاد مطهری زیبایی را امری قطعی در عینیت خارجی جهان می شمارد.  در عین حال ادراک زیبایی تا حد زیادی به سیستم روانی انسان باز می گردد. هرچه روان انسان سالمتر باشد در ادراک زیبایی قویتر می شود و چه بسا علت آن هماهنگی روان سالم با جهانی است که برپایه سلامت نهاده شده است.
آیا دین یک پدیده ای زیباست ؟
برای قضاوت در خصوص زیبایی پدیده ها در جهان باید بر روی سه امر توافق داشت :
1.در جهان امور زیبا حقیقتا وجود دارند و این به ذهنیت ما ارتباطی ندارد هرچند ذهن در مشاهده و ادراک زیبایی موثر است.
2. زیبایی دارای معیارهایی از قبیل نظم، توازن، تازگی، انسجام و هماهنگی با سایر اشیا و جهان می باشد.
3. عموم یا اکثریت انسانها در مورد زیبا بودن آن امر اتفاق نظر داشته باشند.
اکنون می توان پاسخ پرسش بالا را بررسی کرد. 
از نظر ما دین یک پدیده زیباست. به دلیل اینکه از نظام یگانه منسجم متوازن و هماهنگ با فطرت انسانها و واقعیت جهان برخوردار است. در دین همه پدیده ها از ارتباطی نزدیک با حقیقت یگانه هستی که شایسته و مهربان است برخوردارند. آموزه ها دارای دو بعد نظری و عملی بوده روح و تن انسان را با هم مورد توجه قرار می دهد. از عمق بیکرانی برخوردار است و تغذیه دائمی اندیشه و باور انسان را تامین می کند لذا همیشه تازه و نو است. تعالیم آن مرتبط و متناظر به یکدیگر اند و انسجام کاملی بین آنها وجود دارد.با واقعیت های زندگی انسان هماهنگی کاملی دارد و همه مصالح و منافع را مد نظر قرار می دهد. چگونه دین این اوصاف را نداشته باشد وقتی برپایه آفرینش الهی است که همه جا واحد و یکپارچه است :
فاقم وجهک للدین حنیفا  فطره الله التی فطرالناس علیها لا تبدیل لخلق الله
به عبارت دیگر دین به این جهت زیباست که برپایه آفرینش انسان است آفرینشی که در متن یکیارچه آفرینش جهان می باشد.هماهنگی کامل دین با هستی که از هماهنگی کامل آن با انسان ناشی می شود مبنای زیبایی اوست. این است که باعث می شود اکثر انسانها دین را امری زیبا و مطلوب بدانند و آمال و آرزوها و کمال خویش را در آن جستجو کنند. شاهد این مطلب حضور دائمی و گسترده دین در حیات بشر در تمام طول تاریخ است.
در اینجا باید به یک پرسش اساسی که ممکن است به ذهن برسد پاسخ داد و آن این است که چرا با وجود زیبایی دین با آن مخالفت صورت می گیرد ؟ چرا همیشه کفار و منافقین وجود داشته اند؟
پاسخ ما این است که مخالفت کفار با دین به جهت مخالفت با بعد زیباشناختی دین نیست بلکه اغلب به جهت انحراف از فطرت الهی و واقعیتهای جهان آفرینش است. مطالعه افکارو اعمال منکران و کافران این واقعیت را ثابت می کند. ببینیم منکران گذشته به چه دلیل به هلاکت محکوم شدند؟ برخی بخاطر همجنسگرایی عمومی برخی به دلیل مفاسد مالی و اجتماعی و برخی دیگر بخاطر مبارزه علنی با نشانه های الهی به هلاکت رسیدند. انحراف از نظام آفرینش انسان و مفاسد اجتماعی و مالی و غیره هیچیک پدیده های زیبا و مطلوبی در نگاه عموم انسانها نیستند. پس مخالفت با دین به دلیل انحراف افراد از فطرت و اقتضاءات آن است نه نازیبایی دین.
البته لازم به ذکر است که رفتارها یا حتی اندیشه های دینی دینداران الزاما مطابق با آموزه های آن نیست و اگر فکر و عمل ناشایست یک دیندار باعث تنفر و انزجار دیگران گردد نباید آنرا به پای دین گذاشت. اندیشه و رفتار داعشیستی  می تواند پایه نازیبا انگاری دین و دوری افراد از آیین زیبای الهی گردد.
ابعادی از زیبایی دین
اخلاق زیبا
یکی از ابعاد زیبای دین اخلاق است. اخلاق دینی اخلاقی متعادل و دل پسند است. تواضع و فروتنی ، مهربانی و تعاون و همکاری و ایثار و توجه به نیازمندان بلکه نظم و انضباط اجتماعی جزئی از مجموعه بزرگ اخلاق اسلامی است. در اخلاق اسلامی نه تنها هم کیشان بلکه سایرین نیز مورد توجه اند. علی ع به فرماندار مصر توصیه می کند با هم نوعان خویش نیز مهربان باشد :
واشعر قلبک الرحمه للرعیه ... اما اخ لک فی الدین او نظیرلک فی الخلق
بلکه در آیین اسلام به رفتار شایسته با حیوانات و گیاهان نیز توصیه شده است. بطور مثال در احکام اسلامی از ادرار کردن در نهر و آب منع شده است و گفته شده دلیل آن اذیت شدن موجودات داخل آب است. یا اینکه از شکستن شاخه درختان منع شده است چون آنرا به منزله بال فرشته می داند.
دینی که از اذیت شدن موجودات ریز داخل آب غافل نیست دینی کاملا اخلاقی است و باید به زیبایی آن معترف بود.
تناظر احکام
از ابعاد زیبای دین اسلام متناظر بودن دقیق احکام آن با یکدیگر است. بطور مثال در نظام اقتصاد خانواده تامین کامل مالی بر عهده مرد و از وظایف واجب اوست در عین حال بهره مرد از ارث و دیه بیشتر است.مشخص است که بهره بیشتر مرد در ارث و دیه مرتبط با وظیفه واجب او در تامین خانواده است. 
معرفت و عشق
شناخت دینی متعالی ترین شناخت است. چون از منبع کشف تام یعنی وحی الهی تغذیه می شود. شناختی که در سایه دین برای عموم پیروان صادق آن تحقق می یابد چنان والا و عمیق است که به عشق و دلدادگی انسان نسبت به جهان، مخلوقات و از همه بالاتر خدای جهان منجر می شود :
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
عموم اشعار عاشقانه و عارفانه شاعران و دانشمندان مسلمان پرتو دلدادگی است که از معرفت و شناخت دینی حاصل شده است. بلکه ایثارگری های شگفت انگیزی از قبیل قیام سیدالشهدا نیز در سایه عشق و علاقه ای است که اولیاء الهی به خدای جهان و خلق او دارند . در فلسفه قیام خاطره انگیز عاشورا می خوانیم :
و بذل مهجنه فیک لیستنقذ عبادک من الجاله و حیره الضلاله
به عبارت دیگر سیداشهدا برای نجات بندگان خدا از جهالت و گمراهی خود و یاران و خانواده اش را فدا ساخت؟ آیا چنین ایثار بزرگی جز در پرتو عشق به خدا و خلق ممکن است؟
سادگی و آسانی
سادگی و سهل بودن امری مطلوب و دلخواه برای همگان است به همین خاطر دین ساده و سهل شده است. دین سخت ترین و عمیق ترین اندیشه ها را به ساده ترین بیانات ذکر می کند. جایی که فلاسفه بزرگ نیز در تبیینش عاجزند ساده ترین بیانات را دارد و جایی که باید دانشمندان اجتماعی راهکاری بیاندیشند، ساده ترین و عملی ترین و جامعترین توصیه ها را دارد.  ارزش بیان ساده و همه فهم دینی و راه حل های ساده آنرا را کسی می شناسد که بداند چقدر ساده کردن برخی موضوعات سخت است. 
انا یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 
اینها ابعادی از زیبایی های دین اسلام است که هر انسانی را به خود جلب و جذب می نماید.
کمک دین به زیبا انگاری افراد
همانطور که گفته شد دین پدیده ای زیباست و با عمل به آن به زیبایی های گسترده و عمیقی می توان رسید اما اسلام برخی توصیه ها را با هدف زیبا انگاری و جلوگیری از نازیبابینی ارائه می کند که به مواردی از آن اشاره می کنیم.
حسن ظن و نیت داشتن
ظن و گمان همان دیدگاه انسان نسبت به جهان و افراد است که می تواند زیبا و نیک یا زشت و پلید باشد و نیت قصد و اراده ای است که انسان در مورد امور و دیگران دارد؛ نیت هم می تواند خوب یا بد باشد. 
اسلام درباره ظن و نیت توصیه های زیادی دارد که همه دارای جهات مثبت و نافی جهات منفی است. در یک بیان کلی اسلام بدبینی و بدگمانی را منافی ایمان می داند. چرا که ایمان به معنای باور به پروردگار دانا و توانایی است که به خوبی جهان را اداره می کند پس صاحب چنین باوری نمی تواند نگاه منفی عامی به امور داشته باشد. بعبارت ساده تر ایمان با بدبینی کلی نسبت به زندگی و جهان سازگار نیست.
در خصوص نیت هم اسلام بر داشتن اراده های نیک تاکید می کند. دین داشتن نیت خوب را موجب برکت و موفقیت می داند و این یک اصل پذیرفته شده در فراروانشانی امروز نیز هست.           
اسلام در جهت جلوگیری از نگاه و نیت منفی و نازیبا از سوء ظن بی پایه و اساس نسبت به افراد نیز منع می کند :
ان بعض الظن اثم
و داشتن نیت بد درباره دیگران را رد می نماید:
اسلام حتی گناهکاران را با معرفی باب توبه و تشویقات و ترغیبات مختلف نسبت به آن  از نازیبا انگاری دور می کند :
قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله
و بارها با بلندترین صدا رحمت و مغفرت خدای مهربان را فریاد می زند:
الا ان الله هوالغفور الرحیم
منع از قضاوت و حساس و خطیر شمردن آن در اسلام را نیز می توان از تلاشهای دین برای ممانعت از افکار بد شمرد چرا که هر قضاوت عملی یک قضاوت ذهنی مسبوق به خود دارد و وقتی افراد قضاوت را در عمل خطیر بشمارند به قضاوت ذهنی هم میل نمی کنند چون کار بی فایده ای است.
منع شدید از تهمت و غیبت
آموزه های دین اهداف مختلفی را دنبال می کنند. هرچند در مساله تهمت و غیبت بحث آبروریزی افراد مطرح است اما این تنها دلیل منع از این دو کردار ناشایست نیست. بسیاری از رفتارهای ما دارای ابعاد چندگانه ای است که ما به همه آنها توجه نداریم. برخی گناهان و چه بسا تمام گناهان دارای ابعاد منفی اجتماعی است. پیامبر اکرم ص در مورد تاثیر اجتماعی گناهان و لزوم امر بمعروف مثال بسیار ساده و زیبایی می زنند. ایشان می فرمایند اگر کسی در کشتی نشسته باشد و جای خود را سوراخ کند باید جلو اورا گرفت چرا که کار او باعث غرق همگان می شود. این مثال بطور واضحی می گوید :
گناهان شخصی دارای آثار اجتماعی قطعی است.
در تحلیل اثر اجتماعی غیبت و تهمت می توان چنین گفت که وقتی انسان از افراد مختلف تهمت و غیبت می کند یا غیبت می شنود بطور ناخواسته دچار بدبینی نسبت به عموم افراد و به تدریج دچار بی اعتمادی نسبت به همه افراد جامعه می شود و روشن است که وجود بی اعتمادی و بدبینی افراد جامعه نسبت به یکدیگر از آسیبهای اجتماعی است که آثار منفی بسیاری را بدنبال خواهد داشت. افرادی که دچار بدبینی نسبت به جامعه می شوند اصلا نگاه مثبت و زیبایی به زندگی و افراد ندارند و در تعامل با آنها دچار تردید و مشکل می شوند. بعبارت ساده تر غیبت و تهمت فقط چهره فرد یا گروه غیبت شونده را نازیبا و زشت نمی کند بلکه با یک تعمیم روانی و ذهنی این نازیبایی را هرچند در سطحی نازلتر به عموم افراد جامعه سرایت می دهد. نگاه منفی به افراد که از تکرار شنیدن غیبتها ناشی شده در ناخودآگاه ذهن نوعی کدورت تعمیم یافته را باعث می شود که کل فضای زندگی را در نظر فرد تیره می سازد. پس می توان توصیه کرد :
غیبت نکنید و نشنوید چون نسبت به جامعه و زندگی نیز دچار بدبینی و نازیبا انگاری می شوید.
منع از اشاعه فحشاء
قرآن کریم اشاعه فحشا نسبت مومنان را دارای عقوبتی سخت می داند. شاید باز به نظر برسد اشاعه فحشا فقط ناظر به مساله آبروریزی افراد است اما گفته شد که تنها این نیست. توجه به عنوان اشاعه با نگاهی راهبردی این اصل را نتیجه می دهد که اسلام با شیوع اندیشه ها و افکار منفی بطور عام مخالف است چرا که اینگونه افکار ذهن جامعه را منفی گرا و نازیبا انگار می سازد. در چنین جامعه ای افراد بطور گسترده و عمیق دچار بدبینی و افسردگی شده در نتیجه نیروها به تحلیل می روند. 
متاسفانه مشاهده می شود در فضای تبلیغی و رسانه ای جهان و حتی کشور اسلامی ما بطور رسمی و غیر رسمی افکار و اندیشه های منفی بطور گسترده اشاعه می شوند. اخبار روابط جنسی نامشروع، جنایتها، کشتارها آنهم بطور باز و مفصل در سایتها ، روزنامه ها و غیره  باعث ترس، بدبینی ، نازیبا انگاری و افسردگی افراد می شود اما رسانه ها به انگیزه های مختلف که هیچکدام هم توجیه کافی ندارند این اقدام آسیب زای اجتماعی را ادامه می دهند. البته برنامه دشمنان امت اسلام در این خصوص نیز کاملا روشن است. فراهم آوردن امکانات رسانه ای برای ترویج اسلام هراسی یکی از نشانه های طراحی استکبار برای شیوع نازیبا انگاری نسبت به دین است.  آنها کاملا واقف اند انسانها به چیزی که آنرا نازیبا و پلشت می انگارند نزدیک نمی شوند. پس مبارزه و مخالفت با رسانه ای کردن و شیوع نازیبایی ها و پلشتی ها اقدامی منطقی در جهت حفظ روحیه سالم و زیباگرای جامعه است.      
ستر عیوب دیگران
عیب ناظر بر بعدی از کاستی افراد است که اغلب موجب زشت شدن شخصیت آنها می شود. اما اگر این عیب پنهان بماند همچنان زیبایی ظاهری فرد حفظ می شود. 
در آموزه های معرفتی دین خدای متعال با اسم زیبای ستارالعیوب  معرفی می شود. ستارالعیوب یعنی کسی که دغدغه پوشاندن عیب دیگران را دارد. در آموزه های عملی و اخلاقی نیز پوشاندن عیوب دیگران بخصوص هم کیشان مورد تاکید قرار گرفته است. در روایتی چنین آمده است :
مومن هفتاد گناه کبیره برادر خویش را می پوشاند.
امثال این بیانات مشوق و مودب مومنان برای ستر عیوب دیگران است. مطمئنا زندگی در فضای جامعه ای که افرادش عیوب همدیگر را آشکار نمی کنند دارای ظاهری زیباست و روابط نی
روابط نیز آسانتر و با اعتماد کافی صورت می گیرد. لازم به ذکر است که توصیه به پوشاندن عیوب دیگران نافی امر بمعروف و نهی از منکر و شامل گناهان اجتماعی نمی شود. چرا که امر بمعروف کمک به فرد برای رفع عیب خویشتن است. گناهان اجتماعی که همان آسیب به افراد و حقوق آنان است نیز به جهت مصلحت بزرگتر بودن از تحت عموم توصیه ستر عیوب خارج می گردد، هرچند با بقا در تحت عموم منع از اشاعه فحشا آشکارکردن آن باید در کانال قانونی صورت گیرد. بطور مثال اگر تخلفی از یک مدیر ارشد دولتی مشاهده شود ستر عیب درمورد وی معنا ندارد اما حق آشکار کردن در سطح جامعه را نیز نداریم بلکه باید از کانال قانونی اطلاع رسانی و از تخلفش جلوگیری کنیم. 
صبر
صبر یکی از آموزه های ارزشمند دینی است که آثار متعدد و ارزشمندی دارد. یکی از آثار بسیار مهم صبر رسیدن به نوعی از زیبا بینی است که زشت ترین پدیده ها را نیز برای ما به رنگی از زیبایی ملون می سازد. 
نمونه بارز وصول به چنین نگاه والای زیبایی حضرت زینب کبری سلام الله علیهاست. حضرت پس از چشیدن رنجهای جانکاه بزرگ در طول زندگی به چنان دیدگاه عمیق و لطیفی رسیده بودند که در پاسخ آن موجود شریر یعنی یزید که قصد تحقیر اهل بیت (علیهم السلام) را داشت فرمود:
ما رایت الا جمیلا
من جز زیبایی ندیدم 
زینب سلام الله علیها با آشکار ساختن بخشی از کرامتهای ایمانی و معرفتی خویش چنان یزید را تحقیر ساخت که هیچ پاسخی برای آن نداشت. یزید چگونه می توانست کسانی را تحقیر کند که رنج کشیدن و کشته شدن برای خدا را اوج زیبایی می بینند؟ مگر بالاتر از این نگاه نگاهی هست ؟
پس صبر در ظهور و کشف زیبایی های عمیق و لطیف بسیار موثر است و باید آنرا دستورالعمل عام رسیدن به زیبایی ها دانست. لازم به ذکر است که منظور از صبر، صبر در راه ایفای نقشهای فردی و اجتماعی است که خدای متعال به ما آموخته است و نه تحمل ظلم و جور دیگران که باعث گسترش زشتی ها و بدی ها می گردد بخصوص وقتی که راهی برای مبارزه باز باشد.
شاید تصور شود که رسیدن به چنین جایگاهی اختصاص به افرادی مانند حضرت زینب دارد و عموم از آن بی بهره اند. جواب این است که را کسب کمالات همیشه باز است و عموم مقامات معنوی بزرگان وقف عام اند و نه وقف خاص وگرنه آن بزرگان دیگران را به کمالات الهی و انسانی دعوت نمی کردند. در عین حال می توان گفت اندازه زیبا بینی ما به اندازه صبر ماست.
 ان مع العسر یسرا 
داشتن نظر زیبای خطاپوش ویژگی برخورداری از نعمت ولایت است که جز در سایه صبر قابل وصول نیست.
شیخ ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
کمک به زیبا انگاری نسبت به دین
انسانهای متدین در تلقی زیبا انگارانه دیگران نسبت به دین مسوولیت دارند. بطور مثال اهل بیت علیهم السلام به پیروان خود توصیه کردند که موجب زیباانگاری افراد نسبت به ایشان باشند نه موجب زشت انگاری آنها. یا در تعالیم اسلام هست که اذان را فرد خوش صدایی بگوید و نماز را کسی که قرائت صحیحتر و زیباتری دارد. این امر وظیفه مهمی است که باید با اندیشه و عمل زیبا و شایسته جامعه عمل بپوشد. ما تنها زمانی می توانیم دیگران را به دین متمایل سازیم که بتوانیم زیبایی های دین را به آنها نشان بدهیم. بلکه در عموم تبلیغات و برنامه های دینی مساله زیبایی را مورد توجه قرار دهیم. حتی در کم اهمیت ترین امور هم این موضوع نباید مورد غفلت واقع شود مثلا در مراکز دینی علاوه بر رعایت اصول معماری اسلامی و غیره از زیباسازی فضای آن با چند گلدان زیبا دریغ نکنیم یا اگر با دیگران سخن می گوییم در استعمال کلمات زیبا بخل نورزیم. اینها همه منوط به احساس مسوولیت نسبت به ترویج دین است . ترویجی که بدونی رعایت مساله زیبایی در آن موفقیت چندانی نخواهد داشت. البته ذکر این نکته هم لازم است که زیبایی مورد تاکید دین زیبایی فکری و عملی است و نه زیبایی مادی و ظاهری لذا در بکارگیری زیبایی های ظاهری نباید زیاده روی کرد و به حد کافی در تاثیر می بایست اکتفا نمود.      
 
نتیجه:
از یک نگاه، دین مبتنی بر زیبایی های فطری است و تلاش فراوانی نیز در جهت حفظ زیبایی ها و زیبا انگاری ها دارد. در رابطه ای متقابل زیبایی و زیباانگاری نیز باعث تقویت دین و دینداری می گردد. مطمئنا ایمان و باور به خدایی که جهانش پر از زیبایی ها به نظر می آید پرستیدنی تر است تا خدایی که حتی به ظاهر، جهانش از زشتی و پلیدی پر است. پس بیاییم با زیبا ساختن فکرو اندیشه و عمل در خود و دیگران زیبا انگاری و میل بیشتر به خدای جهان و دین پاکش را موجب شویم. پایان 
 


کد مطلب : 2174               بازدید از مطلب: 95
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ

 [0 نظر]نام شما :
آدرس سایت یا وبلاگ:
http://
آدرس ايميل :
نظر شما :
کد امنیتی:
  

  یادداشت  
 معرفی
 
الحمد والثناء لعین الوجود و الصلاه و السلام علی واقف مواقف الشهود و علی آله امناء المعبود
 
این سایت به یاری خدا برای ارائه مشاوره دینی و پاسخگویی به سوالات دینی مراجعین عزیز و ارائه مقالاتی در زمینه های مذهبی و فرهنگی می باشد. ما اهل علم و فضل را به همکاری در زمینه های گفته شده دعوت می نماییم.
از او یاری می طلبیم و بر او توکل داریم.

  پیوندها  
  اوقات شرعي  

درباره ما  ارتباط با ما  |  آمار بازدیدکنندگان |  جستجو  |  فید مطالب

استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

طراح : شرکت گذرگاه وارثان لارستان‬